پل طبیعت تهران در حمایت از بیماران ام اس به مدت 4 شب به رنگ نارنجی در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری‌های مختلف به نقل از روابط عمومی اراضی عباس آباد، پل طبیعت به منظور معرفی و افزایش شناخت شهروندان نسبت به بیماری ام‌ اس (MS) و حمایت از مبتلایان به این بیماری به رنگ نارنجی در می‌آید.

30 می روز جهانی MS نام‌گذاری شده است. در این روز جامعه جهانی ام اس برای به اشتراک گذاشتن داستان ها، افزایش آگاهی و کارزار با همه مبتلایان به بیماری ام اس دور هم جمع می‌شوند.