پل طبیعت در دوم آبان ماه 1400 میزبان اساتید درجه یک حوزه خوشنویسی بود. در این رویداد از تعدادی هنرمند برجسته در رشته خوشنویسی در فضایی کارگاهی دعوت به عمل آمد که در پایان اثری مشترک از این هنرمندان به یادگار باقی ماند.

هنرمندان برجسته و نامداری از جمله اسرافیل شیرچی، غلامحسین الطافی، رسول مرادی، خلیل کوئیکی، احمد آریامنش، محمدرضا جوادی نسب و… در این رویداد حضور داشتند.