ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است؛ که در آن سازه‌ها و ساختمان‌های معروف جهان از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه تا ۲۱:۳۰ دقیقه در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیک غیر ضروری خود را با هدف آگاهی‌بخشی در مورد تغییر اقلیم و حفظ انرژی خاموش می‌کنند.

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت نوسازی عباس‌آباد خاموشی چراغ‌های پل طبیعت همزمان با رویداد جهانی ساعت زمین در حمایت از محیط زیست جهانی شنبه (هفتم فروردین 1400) انجام می‌شود.