پل طبیعت تهران در محل تلاقی بزرگراه‌های اصلی پایتخت از جمله بزرگراه حقانی، همت، رسالت و مدرس می‌باشد. مسیرهای مختلفی برای رفتن به پل طبیعت وجود دارد که عبارتند از: ورود از سمت پار ک آب و آتش: برای رسیدن به پل طبیعت از بوستان آب و آتش باید از خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه […]