پل طبیعت به لحاظ اجتماعی توانست به سرعت تبدیل به یک فضای شهری عمومی موفق شود، که دلایل مختلفی می‌توان برای آن در نظر گرفت. در شهری مشابه تهران که با محوریت اتوموبیل‌ها و حرکت سواره برنامه‌ریزی شده است، این پل ورای یکی از اتوبان‌های اصلی شهر، با رویکرد احترام به پیاده، پیامی روشن و […]