حفاظت از درختان و فضای سبز، یکی از مسائل مهم در هنگام طراحی و ساخت پل طبیعت بود. از آنجاییکه در هر دو سمت پل طبیعت (پارک طالقانی و پارک آب و آتش) درختان زیادی وجود داشت، در هنگام طراحی و ساخت پل تلاش بر این بود که محل ستون‌ها، نقاط ابتدا و انتها، محلی […]