طراحی پل طبیعت نتیجه یک مسابقه دو مرحله‌ای بود که در سال 1387 از طرف شرکت نوسازی عباس آباد مطرح گردید و نهایتا طرح شرکت سازه های پارچه ای دیبا به عنوان طرح برتر برگزیده شد. از پاییز 1388 طراحی نهایی پل به همراه محاسبات و تحلیل‌های سازه‌ای آغاز شد و فرایند ساخت پل با […]