ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است؛ که در آن سازه‌ها و ساختمان‌های معروف جهان از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه تا ۲۱:۳۰ دقیقه در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیک غیر ضروری خود را با هدف آگاهی‌بخشی در مورد تغییر اقلیم […]