جوایز پل طبیعت تهران عبارتند از: 1396    جایزه بین المللی خوارزمی، تهران، ایران 1395   جایزه معماری «آقاخان» در سال 2016 میلادی، دوبی، امارت متحده عربی 1394   جایزه معمار برای فضاهای عمومی، تهران، ایران 1394   جایزه معماری آسیا، استانبول، ترکیه 1394   جایزه نقره ای IPMA برای مدیریت پروژه، پاناما 1394   جایزه MEIDAA […]