طراحی و معماری پل طبیعت دارای یک ساختار منحنی ۲۷۰ متری است، و بخش اصلی این پل در دو طبقه طراحی شده است، که بر روی دو ستونِ درختی شکل در دو سمت بزرگراه مدرس احداث گردیده؛ و یک طبقه دیگر به آن افزوده می‌شود. تلاش بر آن بود که نقاطی که برای ستون‌ها انتخاب […]